Thông báo điều chỉnh giảng đường hệ LT, B2 VLVH HK2 (16-17) ngày 20,21.5.2017

16:24 12/05/2017


File đính kèm

Thong bao dieu chinh giang duong he LT, B2 VLVH HK2 (16-17) ngay 20,21.5.2017.pdf Tải về