hien-thi-trang-tin

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học, Liên thông đại học, Bằng 2 hệ VLVH đợt thi tháng 08 năm 2016

14:56 27/02/2017

File đính kèm

quyet-dinh-v-v-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-hinh-thuc-vlvh-cho-sv-cac-khoa-k38-2011-dot-2-k39-2012-dot-1-va-cac-khoa-truoc-dot-thi-thang-8-nam-2016-19102016105347SA (1).pdf Tải về
quyet-dinh-v-v-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-hinh-thuc-vlvh-cho-sv-cac-khoa-ltdh-k14-2013-k15-2014-va-cac-khoa-truoc-dot-thi-thang-8-nam-2016-19102016105535SA (2).pdf Tải về