hien-thi-trang-tin

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học, Liên thông đại học, Bằng 2 hệ VLVH đợt thi tháng 12 năm 2016

14:57 27/02/2017

File đính kèm

QD 124 VV CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐH VLVH CHO SV KHÓA 39 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC THI GHÉP ĐỢT THI THÁNG 12 - 2016.pdf Tải về
QD 125 VV CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LIÊN THÔNG, VB2 ĐH VLVH CHO SV KHÓA 14, KHÓA 15, VB2 KHÓA 9 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC THI GHÉP ĐỢT THI THÁNG 12 - 2016.pdf Tải về