hien-thi-trang-tin

Quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ Đại học hệ VLVH cho Sinh viên Đại học, Liên thông Đại học, Bằng 2 đợt 1 năm 2017

07:53 29/09/2017

File đính kèm

Quyết định 2115 vv công nhận tốt nghiệp trình độ ĐH hệ VLVH cho SV các khóa LTĐH K15-2014 đợt 2, K16-2015 đợt 1 và các khóa trước thi ghép đợt thi tháng 7 năm 2017.pdf Tải về
Quyết định 2114 vv công nhận tốt nghiệp trình độ ĐH hệ VlVH cho SV các khóa DH K39-2012 đợt 2, K40-2016 đợt 1 và các khóa trước thi ghép đợt thi tháng 7 năm 2017.pdf Tải về
Quyết định 2113 vv công nhận tốt nghiệp trình độ ĐH hệ VLVH cho SV khóa văn bằng 2 đợt thi tháng 7 năm 2017.pdf Tải về