V/v Kiểm dò thông tin in bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2017 và tháng 02 năm 2018

16:43 18/04/2018

 

Sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2017 và tháng 02 năm 2018  kiểm tra lại các thông tin in bằng như : ngày tháng năm sinh, xếp loại, giới tính...

Có sai sót phản hồi đến hết ngày 20/04/2018 theo số điện thoại 028.38 216 113 gặp thầy Tuấn      

Lưu y kiểm tra cả phần tiếng Việt và Tiếng Anh.  
                                                                                                                                                  Phòng Đào tạo tại chức

Tài liệu đính kèm

Du lieu in bang thang 4 nam 2018.xls Tải về