Thông báo v/v: Dời lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học, Liên thông Đại học, bằng 2 hình thức VLVH đợt 1 năm 2017

15:51 13/04/2017


File đính kèm

Thông báo vv dời lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học, Liên thông Đại học, bằng 2 hình thức VLVH đợt 1 năm 2017.pdf Tải về